Доц. д-р Веселин Кметов е преизбран за декан на Химическия факултет

Общото събрание на Химическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, проведено днес, 20 ноември, отчете успешен манд Повече