НОИ с признание за внедряване на европейски модел за управление на качеството

 Общо 14 администрации от публичния сектор, сред които и Националният осигурителен институт (НОИ), получиха сертификат за „Коректен CAF Повече