Официално откриване на новоизграден паркинг по Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на община Пловдив се извърши днес в район „Северен”.

      Лентата прерязаха кметът на район „Северен” инж.Ральо Ралев и заместниците му – Лариса Кътова, д-р Красимир Асенов и Калоян Георгиев.

Паркингът се намира в междублоковото пространство на бул.”България” №45-47 (зад очна клиника „Луксор”) и е с 18 на брой места за паркиране на леки автомобили, като три от тях са за хора в неравностойно положение.

 Площта на паркинга е 715 кв.м.

      Ремонтните дейности включиха фрезоване на старата асфалтова настилка, демонтиране на съществуващите бетонни плочи, полагане на основа от трошен камък, полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина на пласт 4 см, и върху него полагане на плътен асфалтобетон с дебелина на пласт 4 см.

      Освен преасфалтирането са подменени уличните и градински бордюри, изградени са вази около съществуващата дървесна растителност, както и са изградени две нови дъждоприемни шахти за нормалното отводняване на паркинга.

       Положена е хоризонтална маркировка и са монтирани антипаркинг скоби.

      Общата стойност на инвестицията възлиза на 35 000 лв.

      Този паркинг е пети по ред, изграден на територията на район „Северен” по Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на община Пловдив. Останалите се намират на бул.”България” №2-4; междублоковото пространство на ул.”Полк.Сава Муткуров” №65-73 и ул.”Порто Лагос” ; ул.”Победа” №15-21 и ул.”Добротич”; ул.”Васил Левски” №1-5 и ул.”Абоба” с общ брой отдадени до момента под наем 165 броя паркоместа.