“До края на годината правителството няма да внесе Национална стратегия за детето 2019-2030. Старата десетгодишна стратегия, приета през 2008 г, изтича на 31 декември, а нова нямаме. Но това да се нарушават законите е практика на правителство”, коментира пловдивският народен представител Теодора Халачева.
На петъчния парламентарен контрол тя попита наследничката на Валери Симеонов докъде е процедурата, а от отговорът на вицепремиера Николова стана ясно, че евентуално стратегията ще бъде факт в края на първото тримесичие на новата година. Народният представител от БСП каза, че въпреки известният напредък в областта на закрилата на българското дете, много от целите на Стратегията 2008-2018 в по-голямата си част остават неизпълнени. По думите й повече от 25 нормативни и поднормативни актове и 17 министерства и агенции регламентират различните политики за българското дете и участват в тяхното изпълнение, но липсва същественото - координацията между тях. Ето защо в уточняващия въпрос тя подчерта, че една от главната критика към страната ни е отсъствието на независим орган, който да осъществява тази функция. Поиска да узнае мнението на вицето дали ДАЗД трябва да бъде първостепенен бюджетен разпоредител и остана доволна от разбирането на г-жа Николова по темата, каза Теодора Халачева.
По думите й съгласно Закона за закрила на детето държавната политика за закрила на детето се осъществява въз основа на приета от Народното събрание Национална стратегия за детето. Тя дава обективна картина за условията за развитие на децата в България към момента на приемането й, както и за качеството на живот и възможностите за личностното им развитие. Набелязва конкретни политики и индикативни показатели за тяхното изпълнение в съответния период. „Без управленска воля българското дете не може да стане център на политики с устойчиви резултати”, подчерта Халачева.