През ноември 2018 г. в Пловдивска област са функционирали 189 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.  За това информираха от Териториалното статистическо бюро към НСИ. Броят на стаите в тях е 4.8 хил., а на леглата - 9.3 хиляди. В сравнение с ноември 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличават с 10.5%, а леглата в тях – с 6.9%. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 82.4 хил., или със 7.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 67.3 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 15.1 хил. - от чужденци.  В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 52.4% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 35.1%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 39.3% от нощувките на чужденци и 39.5% на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 8.3 и 25.4%.
 
  Средният брой реализирани нощувки от чужденците във всички места за настаняване в областта през ноември 2018 г. е 2.2. Най-много чужденци, посетили област Пловдив, са граждани на Турция - 16.6%, Гърция - 16.2%, Италия - 7.1%, Германия - 6.6 и Румъния - 4.2% от всички пренощували чужденци в областта.
 

Пренощувалите лица в местата за настаняване през ноември 2018 г. се увеличават с 9.3% (44.0 хиляди) спрямо ноември 2017 година. Относителният дял на българите е 84.6% от всички пренощували лица, като по-голямата част от тях (76.8%) са нощували в хотели с 3 или 4 и 5 звезди и са реализирали средно 1.8 нощувки. Пренощувалите чужденци са 6.8 хил., като 54.8% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирани средно 2.1 броя нощувки. Приходите от нощувки в област Пловдив през ноември 2018 г. достигат 4.1 млн. лв., като от български граждани те са 3.2 млн., а от чужди - 0.9 млн. лева. В сравнение с ноември 2017 г. е регистрирано увеличение на приходите от нощувки като цяло с 14.0%, като от български граждани то е с 18.6%, а от чужди граждани - с 0.6%. 
 Общата заетост на леглата в местата за настаняване през ноември е 30.0%, като тя е найвисока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 37.7%, следвана от тези с 3 звезди - 32.1% и с 1 и 2 звезди - 20.5%. Като цяло заетостта на леглата намалява спрямо ноември 2017 г. с 0.1 процентни пункта. При местата за настаняване с 4 и 5 звезди е регистрирано намаление с 3.1 процентни пункта, при тези с 1 и 2 звезди - с 0.4 процентни пункта, а при тези с 3 звезди имаме увеличение с 3.0 процентни пункта.