Стотици семейства останаха без вода в Пловдивска област днес, заради повреди. Това съобщиха от ВиК. Дружеството пусна подробна информация кои населени места са на сух режим и кога се очаква да се отстранят аварии.

Населено място     Място на аварията     Вид на аварията     Без вода     Време за отстраняване
район Асеновград     с. Врата     авария на водопровод     нарушено водоподаване в селото     до отстраняване на аварията
район Карлово     с. Сушица, ул. "Пазарна" №8     авария на водопровод     нарушено водоподаване в селото     от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение     с. Дълго поле     авария на водопровод     нарушено водоподаване в селото     от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря     с. Ново Железаре     авария на водопровод     нарушено водоподаване в селото     от 09:00 ч. до 17:00 ч.