Днес парламентът демонстрира мъдрост и с гласуването си показахме единомислие по темата за борба с домашното насилие”, коментира пловдивският народен представител Теодора Халачева. Тя визира, че мнозинството одобри и предложенията на левицата към внесените от председателя на НС промени в Наказателния кодекс.
„Предложените от „БСП за България” промени в Наказателния кодекс, свързани с домашното насилие, бяха внесени като алтернатива на ратифицирането на Истанбулската конвенция, която предизвика острите обществени дебати, а Конституционния съд обяви нейни текстове за противоконституционни”, припомни пловдивският народен представител Теодора Халачева.
Мерките на социалистите предвиждат промяна в реда , по който се възбужда наказателно преследване на умишлено причинена средна телесна повреда на близък роднина или съпруг. Такова престъпление от частен характер става престъпление от общ характер, от категорията на т. нар. "частно-публично обвинение". В тези случаи наказателното производство от общ характер ще може да  се образува по тъжба на пострадалия, подадена до прокуратурата, а не до съда, като тя няма да може да бъде оттегляна. Мотивите за предложената промяна са свързани със затруднения на пострадалия в ефективното събиране и представяне на доказателства, релевантни към доказването на престъплението, от една страна, а от друга - практическа невъзможност за организиране на обвинението от пострадалия, поради наличието на близост с извършителя, зависимост, страх и други подобни причини. Предвижда се и по-тежко наказание при осуетяване на изпълнението на съдебно решение или заповед за защита от домашно насилие.
Предложенията на БСП за по-високи санкции за лица, които живеят на съпружески начала с малолетни и непълнолетни също бяха приети. „Целта е да се ограничи това, което е известно в обществото като „деца раждат деца”, каза още Халачева.