През 2018 година в Националната система 112 са приети 3 663 790 повиквания, от които 1 918 861 с конкретни искания нa граждани зa оказване на помощ- реални сигнали.  За това информираха от нейното ръководство. Към службите за спешно реагиране са изпратени 1 379 828 инцидента.

Наблюдава се тенденция на намаляване броя на приетите повиквания, като през 2018 година те са с 10% по-малко спрямо предходната година. Това се дължи на проведените информационни инициативи за разясняване предназначението на телефон 112 и на предприетите мерк за търсене на отговорност и издаване на наказателни постановления на граждани, които злоумишлено използват телефон 112.

Нараства делът на регламентираните повиквания от приетите повиквания - 47% през 2016 r., 50% през 2017 г. и 52% през 2018 г.

От април 2018 г. в действие е системата еСаll, използвана в моторните превозни средства, която при тежки пътнотранспортни произшествия осъществява автоматично повикване до телефон 112. Осигурен е достъп на хора с говорни и/или слухови увреждания до услугата 112 чрез приложение за смарт устройства и интернет портал, съгласно Европейската регулаторна рамка в областта на електронните съобщения.