На 15.03.2019г. от 11,30 часа в зала 1, етаж – партер в Административен съд - Пловдив ще се проведе Общо събрание на магистратите в съда, на което ще бъде обсъден Годишният доклад за дейността на съда за 2018г.  
На събранието са поканени да присъстват представляващият  Висш съдебен съвет – Боян Магдалинчев, председателят на Върховен административен съд, представители на Съдийската колегия на Висш съдебен съвет, Гергана Мутафова - член на Прокурорската колегия на Висш съдебен съвет, магистрати от Върховен административен съд, председателите на Апелативен съд, Окръжен съд и Районен съд - Пловдив, Районен съд -  Асеновград, Карлово и Първомай, Военен съд – Пловдив, Апелативният, Окръжният и Районен прокурор на град Пловдив, както и председателят на Адвокатска колегия – Пловдив.