Повече от  200 деца участваха в проведения днес на площад "Стефан Стамболов" в Пловдив Световен ден на оралното здраве. Събитието бе организирано от Българския зъболекарски съюз с подкрепата на община Пловдив. Малчуганите показаха нагледно как се мият зъбите си, а тази които до сега не го бяха правили се научиха и не скриха радостта си, че им е било много интересно.  Всички получиха награди за активното си участие в празника. В празника активно участие всеки и студенти от Стоматологичния факултет към медицинския университет.

Добрите навици за орално здраве се сформират в ранна възраст  и трябва да насърчаваме децата да мият зъбите си два пъти дневно с флуоридна паста за зъби и да им помогнем  да избягват храни и напитки с високо съдържание на захари. Също така трябва да дадем приоритет на редовните дентални прегледи. Милиони училищни дни се губят всяка година заради влошено устно здраве, което сериозно засяга способността на детето да се представя добре в училище. Родители и учителите трябва заедно да играят ключова роля в обучението на децата за важността на поддържането на здравословна орална среда и здрави  зъби, което ще спомогне за общото здраве и благополучие на бъдещите поколения. , заяви от Българския лекарски съюз.

 

В отговор на резултатите от проучването и в помощ на учителите и родителите, които  да повлияят на устното здраве , FDI разработиха образователния инструмент  „Героите на устата“. Той предствалява  мултимедиен ресурс за преподаване в училищата, който предоставя инструменти за преподаване по  интересен начин на важните  уроци за доброто устно здраве. Насочен към деца на възраст от 5 до 9 години, „Герои на устата“ представя  приятелски настроеният  към децата говорител, наречен „Зъбчо“, който отвежда децата на едно вълнуващо пътешествие за развитие на умения, свързани със здравето. Като улеснят  учителите в  интегрирането на  устното здраве в уроците, Героите на устата могат да помогнат за положителната промяна. В допълнение, има много ресурси, достъпни  през уебсайта на кампанията WOHD за подпомагане на родителите в желанието им да научат за добрите практики за поддържането на оралното здраве на техните деца.