„Европейският съюз предоставя различни възможности за инвестиции в науката и образованието в България. За съжаление, настоящето управление се проваля да оползотвори тези възможности в максимално голяма степен. Приемр за това е ниската усвояемост на средства по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”. Това каза кандидатът за член на ЕП и бивш заместник-министър на МОН Иван Кръстев на работна среща с пловдивски учители, директори и университетски преподаватели. По думите му българското образование има нужда от целенасочена държавна подкрепа. България е на едно от последните места в Европа по дял на БВП за образование. „Ако искаме качествена промяна, ние трябва да инвестираме обарзованието. Инвестицията в образование е най-дългосрочната, защото създава човешкия капитал”, подчерта Кръстев. Той изтъкна, че за по-добра икономика и по-добри доходи е нужна квалифицирана работна ръка, която да създава добавена стойност. „Това без съответното образование и обучение не може да стане”, изтъкна кандидатът за евродепутат с преференция 106 в листа №18 . Той запозна аудитория с позициите на ПЕС за повече средства по програмата „Еразъм+”, както и за научни изследвания, като гарантира, че и в следващия ЕП социалистите ще настояват за увеличение на сумите в Европейския социален фонд. В дискусията се открои като фундаментален проблем липсата на национални цели и мащабни научни проекти. Директори повдигнаха темите за ефекта от програмите за квалификация на учителите, дефицита на млади преподаватели и мотивацията на учениците, програмите за дуално образование и връзката с потребностите на бизнеса.
„Най-добрата формула е самият бизнес да участва в вкалификацията на кадрите, от които се нуждае”, каза кандидатът с префенция 112 Тодор Стоилов, който се ръководи изн