Над 88 % са класираните по първо желание зановите групи в детските градини в Пловдив

Резултатите от първото за учебната 2019/2020 година класиране за прием в детските градини и поредно текущо за прием в детските ясли в град Пловдив бяха публикувани днес.
За обявените 1849свободни места в класирането взеха участие 2395 деца, родени през 2016 година. Те ще посещават детските градини от 15 септември в първа възрастова група. Данните посочват, че 1734 деца вече са в списъците на класираните в едно от заявените от родителите до пет желани детски заведения, като 88,3% от тях са класирани по първо желание. В срок до 27май родителите на класираните деца следва да представят необходимите документи в детските градини, в които са класирани, за да ги запишат.Не са необходими документи за удостоверяване на критериите за настоящ адрес на децата и липса на задължения на родителите, тъй като проверката е автоматична.
 Ако по някаква причина родителите на класираните деца се откажат от записване, те ще могат да кандидатстват в следващото класиране с подаване на ново заявление. Вече подадените заявления на децата, които все още не са класирани, ще се прехвърлят автоматично към следващото класиране, което е на 6юни 2019 г. Експертите препоръчватна родителитеда се съобразят с обявените в срок до 28 май, включително, свободни места за следващото класиране, за да подадат заявления, отговарящи на желанията им и възможностите на детските градини.
За второ класиранедиректорите ще обявят допълнителни свободни места, съгласно максималните възможности на сградния фонд. В тази връзка Община Пловдив ще отправи искане доначалника на Регионалното управление на образованието – Пловдив, за разрешаване на допълнителни места.Ще бъдат обявени и нови свободни места в детски градини, които са в пригодени блокови помещения.Заедно с незаетите от първо класиране места, общият брой на очакваните за второ класиране свободни места ще е над 800. По този начин ще бъдат осигурени места за всички деца, желаещи прием в детските градини. Данните показват увеличаване на броя на адресно регистрираните на територията на града деца, което изисква обявяване на всички възможни резерви.
Родителите могат да подават заявления и в административните райони, различни от местоживеенето им, ако има удобни за тях детски заведения, в които има свободни места. Броят на местата определя шансовете им за прием, а не само броят на събраните точки.
Увеличават се кандидатстващите деца за яслените групи. В класирането взеха участие 974 деца. Обявените свободни места бяха само 51, но тенденцията е да се увеличават значително с напускането на 3-годишните, които ще постъпят в детските градини.За другите възрастови групи анализите посочват, че свободните места са достатъчни за всички кандидатстващи.
Важно за родителите е да следят съобщенията, които им се изпращат от системата за прием по електронните пощи, и информацията, публикувана на интернет-страницата на системата http://dz-priem.plovdiv.bg/