Закрити са  три паралелки в  неспециализираните училища в Пловдив и една в Перущица  при първия етап на класиране за приемане в осми  клас. За това информира  Рангел Райчев, старши експерт по организация на средното образование. Със заповед на началника на РУО - Пловдив  Иванка Киркова е преустановен държавният прием на ученици в  осми  клас за учебната 2019/2020 г. за следните паралелки: Професинална гимназия по машиностроене в Пловдив- 521030: Машинен оператор / 5210303: Машини и съоръжения за заваряване, ПГКИТ „Д-р Иван Богоров“ Пловдив- 542060: Моделиер на обувни и кожено-галантерийни изделия / 5420602: Конструиране, моделиране и технология на кожено-галантерийни изделия, СУ „Св. Софроний Врачански“ Пловдив- 482030: Оператор на компютър / 4820301: Текстообработване, ПГЛВ „Христо Ботев“- Перущица-521030: Машинен оператор / 5210301: Металорежещи машини