Ученичка влиза в Математическата гимназия "Акад. Кирил Попов"   с най-висок бал от 498.5. Това съобщи Рангел Райчев, старши експерт Старши експерт по организация на средното образование. На втора място с бал от 498 е момче прието в същото училище, а на трето място момиче прието в Езикова гимназия "Пловдив".

Хуманитарната гимназия "Св. Св. Кирил и Методий" е най-предпочитаната учебно заведение сред учениците за записване в осми клас. Тя е предпочетена от   1534 ученици  младежи.Втора е  ЕГ „Иван Вазов” – 1489 са изявили желание да бъдат приети в нея с английски. 1409 са посочили английския в ЕГ „Пловдив”.

2559 седмокласници в Пловдив и областта са приети в училищата по първото посочено в заявлението желание, добави Рангел Райчев.  4685 са учениците, които са класирани са общо 4685. Останалите са посочили само места, за които успехът не им стига.

Подадените заявления за първо класиране след 7 клас са 5147. От  357 от тях са на ученици от други региони

 Приетите на първо класиране трябва да се запишат до 16 юли. На 18 юли ще бъдат обявени списъците по второ класиране.Приетите по него трябва да се запишат до 22 юли, а на следващия ден се бъдат обявени незаетите места за трето класиране.