Събират негодно електрическо и електронно оборудване в „Северен“

Aкция за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ ще се проведе на  06.10.2021г. /сряда/, от 10:00 до 13:0 Повече