Монтират 158 нови платформи за щъркелови гнезда по стълбове от електроразпределителната мрежа

Със 158 нови платформи за обезопасяване на гнезда разположени на стълбове от електроразпределителната мрежа ще посрещне щъркелите тази година Елект Повече