Във фронт офиса с №56 се отрежда специално място на на оптимизма, почтеността и отговорността.

Прочети повече

Николай Радев: Отстояваме достъпно, иновативно и конкурентоспособно общинско образование

Прочети повече

Инж. Йордан Василев: Хората са на първо място!

Прочети повече

Николай Радев: Солидарно, за по-качествени социални услуги!

Прочети повече

Усттойчива култура, достъпна за всички е визията на БСП за България

Прочети повече

Николай Радев и медици обсъждат общинското здравеопазване

Прочети повече

Николай Радев ще обсъди образованието с учители и директори

Прочети повече

Николай Радев: Ще ползваме знанията и опита на професионалите гилдии за Пловдив и хората

Прочети повече

Фронт офисът на БСП продължава срещите с гражданите

Прочети повече

Отвъд равнодушието е промяната

Прочети повече