Добромира Тошева: Няма да се примирим с разрухата в "Тракия"!

Прочети повече

Кална вода тече от чешмите в Мало Крушево след всеки дъжд

Прочети повече

Фронт офис №56 : Знания; опит, аамбиция

Прочети повече

Десислава Йорданова: За всеки проблем в Западен имаме конкретно решение и воля за изпълнението му

Прочети повече

Николай Радев: Ангажираме се да спасим общинското здравеопазване. Знаем как да го направим!

Прочети повече

Социалисти и антифашисти почетоха Йорданка Чанкова

Прочети повече

Във фронт офиса с №56 се отрежда специално място на на оптимизма, почтеността и отговорността.

Прочети повече

Николай Радев: Отстояваме достъпно, иновативно и конкурентоспособно общинско образование

Прочети повече

Инж. Йордан Василев: Хората са на първо място!

Прочети повече

Николай Радев: Солидарно, за по-качествени социални услуги!

Прочети повече