През септември 2018 г. в Пловдивска област  са функционирали 201 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Това съобщиха от ТСБ ЮГ към НСИ. Броят на стаите в тях е 5.0 хил., а на леглата - 9.6 хиляди. В сравнение със септември 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличават с 10.4%, а леглата в тях - с 4.2%. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 113.0 хил., или с 14.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 63.1 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 49.9 хил. - от чужденци. В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 53.1% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 32.5%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 38.6% от нощувките на чужденци и 38.2% - на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 8.2 и 29.3%. Средният брой реализирани нощувки от чужденците във всички места за настаняване в областта през септември 2018 г. е 3.0. Най-много чужденци, посетили област Пловдив, са граждани на Германия - 9.0%, Израел - 7.9%, Франция - 7.5%, Испания - 7.3%, Обединеното кралство - 6.2%, Италия - 6.1% и Гърция – 5.9% от всички пренощували чужденци в областта. Пренощувалите лица в местата за настаняване през септември 2018 г. се увеличават с 5.8% (48.8 хиляди) спрямо септември 2017 година. Относителният дял на българите е 65.6% от всички пренощували лица, като по-голямата част от тях (73.0%) са нощували в хотели с 3 или 4 и 5 звезди и са реализирали средно 1.9 нощувки. Пренощувалите чужденци са 16.8 хил., като 60.6% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирани средно 2.6 броя нощувки. Приходите от нощувки в област Пловдив през септември 2018 г. достигат 5.6 млн. лв., като от български граждани те са 2.6 млн., а от чужди - 3.0 млн. лева. В сравнение със септември 2017 г. е регистрирано увеличение на приходите от нощувки като цяло с 33.0%, като от чужди граждани то е с 57.4%, а от български граждани - с 12.6%. Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември е 39.6%, като тя е найвисока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 54.9%, следвана от тези с 3 звезди - 42.4% и с 1 и 2 звезди - 23.3%. Като цяло заетостта на леглата се увеличава спрямо септември 2017 г. с 3.8 процентни пункта. При местата за настаняване с 4 и 5 звезди имаме увеличение е с 10.4 процентни пункта, при тези с 1 и 2 звезди - с 0.9 процентни пункта, а при тези с 3 звезди - с 0.6 процентни пункта.