Нациолната агенция за приходите продава на търг с тайнно наддаване имот, конфискуван в полза на държавата с присъда на Пловдивския окръжен съд . Разположен е на две нива с обща разгърната площ 90,25 кв. м. използвано е за питейно заведение. Първоначалната му цена е 80 464,65 лв. Огледите стартират на от 19 до 21 ноември на адрес на имота гр. Пловдив, ул. Иван Рилски № 37, ет.1 и след предварителна уговорка на посочения в съобщението телефон. Разглеждането на предложенията и продажбата ще се проведе от 14.00 ч. на 27.11.2018 г. в сградата на ТД на НАП гр. Пловдив , ул. “Скопие” № 106-корпус 2.

Мансарден апартамент отнет в полза на държавата с решение на Висшия касационен съд по искане на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/ също е сред предложенията за таен търг от НАП Пловдив. Имотът е с обща застроена площ 156,10 кв. м., ведно с гараж със площ 18,47 кв. м. Първоначалната цена е 56 809,88 лв. Огледите стартират от 19 до 21 ноември на адрес град Асеновград на ул. "Цар Освободител" № 26 и след предварителна уговорка на посочения в съобщението телефон.

Агенцията предлага още три парцела с лозови насаждения в местността "Чанлъка" в землището на гр. Любимец. Лозята са в добро състояние и се обработват. Парцелите са с размери  28, 21 и 13,7 декара. Първоначалните цени са съответно 40 000, 30 000 и 20 000 лева. И до трите масива има достъп чрез път, а насажденията в тях са от червения винен сорт мерло, създадени са през есента на 2003 година и разполагат с изградено капково напояване.

Предлагат се още  четири апартамента в к.к. Пампорово с площ от 40,04 кв. м.,  39,98 кв. м.  с първоначални цени от 19 744 до 18 704 лв. и Мерцедес.