Здравните инспектори издадоха 8 предписания за нарушения на забраната за тютюнопушене на обществени места в Пловдив и областта. Това е станало във времето от от 1 до 7 февруари, информираха от Регионалната здравна инспекция. През този период са извършени  235 проверки.  Инспектирани  са 50 заведения за обществено хранене, 55 открити и 53 закрити обществени места, както и 77 детски и учебни заведения.  Постъпили са шест жалби от граждани и институции. Проведени  са  218 проверки по текущ контрол.