От ОП „Дезинфекционна станция информират, че при благоприятни метеорологични условияпрез периода 14.06.2019 г. - 28.06.2019г.предстои да извършат следните обработки на територията на Пловдив:

Дезинсекция срещу имаго /възрастни форми на комари/ :

-    14-ти юни – по бул.Марица север, около Магнолия Гардън, Марица Гардън, Окръжна болница, Гребна база, парк Рибница /и за бълхи/;
-    17-тиюни – Цар Симеонова градина, Градска градина, Младежки хълм, хълмБунарджик, двустранно по бул. Руски, по ул.Иван Вазов, по бул.Марица юг, в Стария град, ул. „Княз Александър I-ви“;
-    18-ти юни и 25-ти  юни-Район Източен;
-    19-ти юни и 24-ти юни - Район Северен;
-    20-ти юни и25-ти юни - Район Централен;
-    20-ти и 26-ти юни - Район Южен;
-    18-ти и 21-тиюни - Район Тракия;
-    19-ти и 27-миюни - Район Западен, кв.Прослав и кв. Коматево;
-    27-мии 28-ми юни - площипубличнаобщинскасобственостгробищни паркове.

През месец юни продължава и пръскането срещу кърлежи.

Растителна защита:
От 12-ти до 14-тиюни – обработка на декоративна дървесна   растителност  срещу кестенов молец.

За всяка от обработките ще сеизползватразрешенизаупотребабиоциднипрепарати, в съответната препоръчителнадоза иконцентрация.
Специалистите призоваватотглеждащитепчелнисемейства в районанапредстоящитеобработкидаограничатполетанапчелите в указанияпо-горепериод.