УМБАЛ "Свети Георги" Пловдив стопи дългове в размер на 2 милиона и 52 хиляди  лева в периода 31 март 2018 г.- 31 март-2019 г. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването.  В момента просрочените й задължение са в размер на  10 милиона и 281 хиляди лева.  УМБАл "Пловдив" пък през този период е натрупала нов дълг в размер на 593 000 лева. В момента просрочените й задължения възлизат на 9 милиони и 511 хиляди лева.  МБАЛ "Пазарджик" пък няма никакви задължения.

За периода 31.03.2018 г. – 31.03.2019 г. просрочените задължения на лечебните заведения за болнична помощ с над 50 на сто държавно участие в капитала са намалели с 30 милиана и  224 000 лева, съобщиха от здравното министерство.  За една година понижението на просрочените задължения за всички болници с държавно и общинско участие в капитала е 19%, като най-голямо е намалението -29 % за болниците със 100% държавно участие в капитала.

До 31 март 2018 г. те са били 158 387 000 лв., а в същия период през 2019 г. просрочените задължения вече са 128 163 000 лв.

Намаляването на просрочените задължения е резултат от спазването на единния Стандарт за финансово управление на държавните лечебни заведения – търговски дружества, който екипът на Министерството на здравеопазването въведе през миналата година.