От 19 до 30 август 2019 г. в  Централно фоайе на НБ „Иван Вазов – Пловдив ще може да бъде видяна изложбата " 50години  град Съединение". Тя е дело на Катерина Чобанова виден родоизследовател. Посветена е на 50-годишнината от преименуването на село Голямо Кунаре в град  Съедниние. В нея ще бъдат представени пана с родословни дървета  на известни родове участници в Съединението и Априлското въстание.