През юни 2019 г. в Пловдивска област са функционирали 222 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.  Това съобщиха от Териториалното статистическо бюло към НСИ. Броят на стаите в тях е 5.3 хил., а на леглата - 10.3 хиляди. В сравнение с юни 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 12.1%, а леглата в тях - с 8.0%. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 113.4 хил., или със 7.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 72.5 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 40.9 хил. - от чужденци. В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 59.1% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 29.2%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 36.1% от нощувките на чужденци и 41.3% - на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 4.8 и 29.5%.
 
Средният брой реализирани нощувки от чужденците във всички места за настаняване в областта през юни 2019 г. е 2.1. Най-много чужденци, посетили област Пловдив, са граждани на Израел - 12.8%, Франция - 7.9%, Китай - 7.7%, Турция - 7.6%, Германия - 7.4% и Гърция - 6.1% от всички пренощували чужденци в областта.
 Пренощувалите лица в местата за настаняване през юни 2019 г. увеличават броя си (57.5 хиляди) спрямо юни 2018 година с 9.0%. Относителният дял на българите е 66.3% от всички пренощували лица, като по-голямата част от тях (71.6%) са нощували в хотели с 3 или 4 и 5 звезди и са реализирали средно 1.9 нощувки. Пренощувалите чужденци са 19.4 хил., като 63.4% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирани средно 2.0 броя нощувки. Приходите от нощувки през юни 2019 г. достигат 5.5 млн. лв., като от чужди граждани те са 2.3 млн., а от български - 3.2 млн. лева. В сравнение с юни 2018 г. е регистрирано увеличение на приходите от нощувки с 10.6%, съответно от български граждани със 17.1%, а от чужденците - с 2.7%.Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юни е 37.5%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 52.3%, следвана от тези с 3 звезди - 41.0% и с 1 и 2 звезди - 21.9%. Като цяло заетостта на леглата се увеличава спрямо юни 2018 г. с 0.5 процентни пункта. При местата за настаняване с 4 и 5 звезди увеличението е с 3.5 процентни пункта, при тези с 3 звезди - с 0.6 процентни пункта, докато при останалите с 1 и 2 звезди имаме намаление с 0.8 процентни пункта.