Мъж, председател  на Секционна избирателна  припадна в Трета палата на Панаира, докато представителите на секционните избирателни комисии изчакваха да предадат чувалите с протоколите на ОИК. Веднага на място пристигнаха медици, които му оказаха първа помощ. Тревожната ситуация изнерви хората, които се притесниха, че може да има и други такива случаи, ако се наложи да чакат още дълго време.