УМБАЛ "Свети Георги"  Пловдив е домакин Информационни дни по проекта за специализациите. За това информираха от Министерството на здравеопазването, което е организатор на проявата. Събътиято е насрочено за 17 януари 2020 г. (петък) от 11.00 ч. в Десета аудитория на База 2 на УМБАЛ „Св. Георги" ЕАД, гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе" № 66
Информационните дни са насочени към специализантите, които вече участват в проекта, потенциалните кандидати, както и към всички заинтересовани лица. Европроектът е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.
Чрез него се подкрепя обучението на специализанти по медицински специалности - лекари, лекари по дентална медицина, а от скоро и медицински сестри и акушерки, чрез заплащане на таксите за теоретично и практическо обучение. На специализанти без доходи чрез проекта се предоставят стипендии в размер на две минимални работни заплати месечно.

В рамките на събитието ще бъде предоставена информация за възможностите за подкрепа на обучението за придобиване на специалност, в изпълнение на проекта.

Експерти от Министерството на здравеопазването ще представят проекта „Специализация в здравеопазването", ще изнесат данни за изпълнението на конкретните дейности, както и ще дадат разяснения по условията за кандидатстване, критериите за подбор на специализанти и други. На 15 януари в домакин на Информационни дни ще УМБАЛ „Александровска" ЕАД, гр. София.