Политиката, от която се ръководя в управлението на Община Пловдив, е отвореност, откритост към гражданите и решаване своевременно на техните проблеми, доколкото това е възможно. Пловдив е уникален град, който предоставя много възможности за бизнес, развитие и просперитет. Това заяви кметът на Пловдив Здравко Димитров по време на срещата си с посланика на Великобритания Н. Пр. Ема Хопкинс.
Днес тя е на официално работно посещение в Пловдив и има поредица от срещи с бизнес организации, британски граждани, студенти и ученици, посветенo на 140 години от установяване на дипломатически отношения между България и Великобритания. „За един ден посолството ще оперира извън столицата и ще реализираме на практика дейността мувъв Вашия град“, обясни Н. Пр. Ема Хопкинс. „Важна е тази политика на отвореност и подкрепа особено за британските граждани, които са избрали да живеят тук и които по силата на подписано споразумение между ЕС и Великобритания запазват правото си на пребиваване, здравеопазване, пенсии, както и българските граждани във Великобритания“, обърна се нейно превъзходителство към кмета Здравко Димитров.
„Пловдив е един от най-бързоразвиващите се икономически градове. Само в Тракия икономическа зона работят над 180 големи компании и това поражда редица предизвикателства пред нас“, допълни кметът Здравко Димитров.Голяма част от приоритетите ни са свързани с преодоляване на предизвикателствата от бързото разрастване на града. Това налага изграждането на нови  училища и детски градини, подобряване качеството на здравеопазването, решаване на проблемите с натоварения трафик, подобряване качеството на въздуха и питейната вода. За гражданите е важно Пловдив да продължи да подкрепя културата и опазването на археологията, с която много се гордеят.
Кметът се надява бизнесът да подкрепи процеса, като създават условия не само за работа, но и да провеждат социални и образователни политики в рамките на самите индустриални зони. „Трябва да сме обединени при реализацията на добрите решения за Пловдив, още повече че ще има нови важни проекти за града, а и предстои нов програмен период.
Нейно превъзходителство Ема Хопкинс сподели, че за нея Пловдив е специален град, град на развитието, в който опитът на британския бизнес е положителен. Тя съобщи, че започва активна работа с британските граждани в България, свързана с Брекзит и промените, които предстоят.
Кметът Здравко Димитров заяви готовност общинската администрация да съдейства, където е възможно, за преодоляване на негативните последствия за гражданите, заради излизането на Великобритания от ЕС.
„Важно е да задържим интереса на чуждестранните студенти, които учат в Медицинския университет, тук е съществена ролята на британското училище, което отворихме наскоро“, заяви заместник-кметът Стефан Стоянов. Той конкретизира и няколко британски компании, които се развиват много добре, които повишавайки заплатите на своите служителите, повишават стандарта на живот. „По този начин изливаме от руслото на евтина дестинация за производство  и увеличаваме търговския обмен“, подчерта още Стефан Стоянов и също изрази готовност за по-тесни взаимоотношения между британското посолство и за подпомагане на търговията и връзките между Пловдив и Великобритания.
Нейно превъзходителство Ема Хопкинс изрази надежда за продължаване на съвместния проект за дейността на центъра за лица, жертви на сексуално насилие, за който активно се работи през последните 5 години и през който период е изградена добра мрежа от социални услуги между посолството и общината.
На днешните разговори присъстваха заместник-кметовете Тодор Чонов, Стефан Стоянов, Йордан Ставрев и Георги Титюков.