Само ден след като стартира съвместната акция на полицията и „Общинска охрана“ за проверки за незаконни сметища и нерегламентирано изгаряне на отпадъци, общински служители заловиха първия нарушител. 54-годишният А. С. е хванат в момент, когато е горял отпадъци до река Марица. Екип на ОП „Общинска охрана“ забелязва рибар, който се опитва да изгори автомобилни гуми, корда и пластмасови шишета. От огъня се запалват и близките дървета, които са укрепителни за брега на реката.
След като залавят нарушителя, служителите на „Общинска охрана“ започват да гасят пожара, като успяват да го потушат по най-бързия начин, въпреки че използват подръчни средства.
„Съставихме акт на нарушителя и известихме Трето районно управление на полицията“, уточни директорът на ОП „Общинска охрана“ Димитър Палашев.
„Продължаваме усилено със съвместната акцията за незаконно горене на битови отпадъци. Ще правим огледи и обиколки за незаконни палежи и места, обособени като незаконни сметища. Радвам се, че нашите общи усилия веднага дават добри резултат“, заяви заместник-кметът Йордан Ставрев. Той призова гражданите да сигнализират институциите, ако видят подобни нарушения.
Телефоните, на които хората могат да се обаждат, ако видят нередности, са: Пловдивски общински инспекторат – 032625650,032/625660,032/633323; „Зелен телефон“ 6-111; както и на РИОСВ на:  032/ 643 245.
При констатирани подобни престъпления санкциите са според Наредбата за управление на отпадъците на Община Пловдив. Глобата за физически лица е от 300 лева до 1000 лева, а за еднолични търговци и юридически лица – от 1400 лева до 4000 лева. При повторно нарушение санкцията е в двоен размер.
Проверките са част от цялостнатаполитика на Община Пловдив като конкретни мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух.