Пловдивчани могат  проверят колко данък дължат на община Пловдив. Данните  са качени от дирекция "Местни данъци и такси" и проверката става на сайта на местната администрация в раздел "Данъци и такси" и подраздел "Справки за финансови задължения" след въвеждане на ЕГН.  Сумата, излизаща обаче е обща и няма разбивка по отделните данъци и такси. Например не става ясно колко точна дължита данък сгради и такса смет и данък автомобил.  Детайлна информация може да се получи само ако лицата имат регистрация на сайта на общината и са посетили общинската администрация за активиране на клиентски профил. Проверете задълженията си тук.