Аварии оставиха много хора без вода в Пловдив тази сутрин. За това съобщиха от ВиК. Дружеството пусна подробна информация кои населени места са на сух режим и кога се очаква да се отстранят повредите.

Населено място     Място на аварията     Вид на аварията     Без вода     Време за отстраняване
гр. Пловдив     ул."Богомил" и ул."Тодор Бурмов"     авария водопровод     нарушено водоподаване в района     до отстраняване на аварията
гр. Пловдив     бул."Александър Стамболийски" и ул."Димитър Талев"     авария водопровод     нарушено водоподаване в района     до отстраняване на аварията
гр. Пловдив     ул."Тунджа" №9     авария водопровод     нарушено водоподаване в района     до отстраняване на аварията