Девет населени места бяха посетени от експертите на Областен информационен център – Пловдив в рамките на девет работни дни. По-голямата част от събитията се проведоха на открито под формата на изнесена приемна при съблюдаване на всички изисквания за безопасност, свързани с  COVID-19.
Град Карлово бе домакин на първото организирано публично информационно събитие след преустановяване на мероприятията поради възникналата необходимост от предприемане на мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на корона вирус. Мероприятието се състоя на 08 юни и протече под формата на открита приемна, позиционирана в центъра на града, в близост до общината. Освен консултиране на заинтересованите страни, експертите на Центъра присъстваха и на официална церемония „Първа копка“ по проект на Община Карлово, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“
След успешното стартиране на месеца, последваха посещения и в следните населени места:
-     гр. Лъки на 09.06.20г.;
-     с. Калояново на 10.06.20г.;
-     гр. Куклен на 11.06.20г.;
-     гр. Перущица на 12.06.20г.;
-     гр. Сопот на 15.06.20г.,
-     гр. Раковски на 16.06.20г.;
-     гр. Брезово на 17.06.20г.‘
-     гр. Съединение на 18.06.20г.

Интересът от страна на гражданите не беше малък – над 130 човека посетиха мобилния офис на ОИЦ и поискаха подробна информация относно актуалните възможности за кандидатстване по различни Оперативни Програми и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Голям бе и интересът, свързан с подкрепа на предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Експертите на Центъра разясниха на всички заинтересовани физически и юридически лица целите на мерките, допустимите кандидати, финансови параметри и изисквания, отбелязани в условията за кандидатстване.
Освен всичко останало лицата получиха подробна информация относно използване на платформата ИСУН2020 -  запознаване с документация, входиране на проекти и следене на електронните обществени поръчки.
Нови две публично-информационни събития планира да проведе ОИЦ-Пловдив през идната седмица – в гр. Първомай на 23.06. от 10:30 часа и в гр. Садово на 24.06 от 10:30 часа.

Проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ-Пловдив в гр. Пловдив през периода 2019-2021 г.“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020.