Страната ни влезе с много добри финансови и макроикономически показатели в кризата. Българската икономика остана в кондиция. За първото тримесечие българската икономика беше една от едва четирите с ръст в ЕС. Не затворихме цели сектори, но нашата икономика изцяло зависи от европейската. Това заяви министърът на икономиката Емил Караниколов по време на среща с представители на бизнеса в Пловдив. Събитието е част от кампанията на в."Стандарт" - "Заедно срещу кризата".

По думите му в най-тежко състояние е секторът на услугите, но е запазено производството. „Ще стимулираме инвестициите с новия проект на Закон за индустриалните зони. Продължава да има засилен инвестиционен интерес към страната ни, който ще се увеличи с приемането ни в чакалнята на Еврозоната. Сигурен съм, че скоро ще има голям стратегически инвеститор в България, каза още Караниколов“. Той обяви, че над 200 хил. души са запазили работните си места благодарение на мярката 60:40. „Без нея безработицата сигурно щеше да е близо двойно по-висока. Мярката е изключително важна, за да успее бизнесът да запази кадрите си и затова тя ще бъде продължена с нов дизайн до 30 септември, а сигурно и след това“, добави той.

Караниколов изтъкна важността на Тристранното споразумение, постигнато със синдикати и работодатели и добави, че в краткосрочен план трябва да се прилагат мерки за запазване на заетостта и за стабилизиране на предприятията по време на кризата, а в дългосрочен план трябва да се набележат мерки за стабилизиране и растеж на икономиката, за следкризисния период.

Икономическият министър представи и някои от мерките за възстановяването и развитието на икономиката в условията на коронавирусна пандемия. Той посочи, че най-засегнати от кризата са били малките и средни предприятия и подчерта, че под формата на финансови инструменти с публичен ресурс за периода на кризата, е ангажиран ресурс именно в тяхна полза. Караниколов изтъкна, че по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) е обявена, в най-кратки срокове, процедурата за подбор на проекти за „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. По думите му Министерството на икономиката е успяло да осигури и допълнителни средства по процедурата, за да може всички кандидатстващи и отговарящи на изискванията да получат финансиране. „Близо 27 хиляди фирми са подали проектни предложения. Одобрени са вече за финансиране над 2200 проекта от първите три оценителни сесии по процедурата и са подписани първите 880 договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Караниколов допълни, че в края на месец май Управляващият орган на ОПИК е обявил за обществено обсъждане и процедура за подбор на проекти за „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, която се очаква да стартира следващата седмица. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 200 млн.лв. Целта на процедурата за средни предприятия е осигуряването на оперативен капитал и за тях, каза още той.

 

Здравейте колеги,

Изпращаме Ви думите на кмета Здравко Димитров от дискусията на Националната кампания на в. "Стандарт" - "Заедно срещу кризата". Тя е в под­кре­па на пред­при­е­ма­чи­те в Бъл­га­рия и уси­ли­я­та им за спра­вя­не с ико­но­ми­чес­ките проблеми, които са ре­зул­тат на епидемията от COVID-19. 


В нея се включиха кметът Здравко Димитров, министърът на икономиката Емил Караниколов,  изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции, ръководителят на Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия Бойко Таков, председателят на УС на Агенцията за експортно застраховане Момчил Ройнев, представители на общините от региона, бизнеса и работодателските организации.

Кметът Здравко Димитров се обърна към присъстващите:

"Бих искал да поздравя организаторите за този важен и навременен дебат и че Пловдив е негов домакин. 

Нашето правителство и държавата реагираха изключително бързо и адекватно по време на пандемията от коронавирус. Мерките, които взеха от щаба под ръководството на министър-председателя Бойко Борисов -  с цел защита здравето и живота на гражданите - бяха решителни и успешни.  

Навременни бяха и мерките за защита на работните места, подкрепата за индустрия и услугите. Това ни дава надежда, че до голяма степен ще избегнем сериозен срив и  пандемията няма да бъде начало на сериозна икономическа криза. Но за това ще каже повече министърът на икономиката г-н Караниколов.

Община Пловдив и ръководеният от мен кризисен щаб също предприе спешни мерки. За нас най-важно беше да защитим хората и да подкрепим най-тежко засегнатите от пандемията – децата, възрастните и социално слабите. Ние бяхме първата община, която предприе и конкретни мерки за подпомагане на малкия и среден бизнес, услугите и творческите гилдии, които бяха сред най-потърпевшите.

Пловдив премина успешно през извънредното положение. Бяхме единни, дисциплинирани и отговорни. Но това не бива да ни успокоява, необходимо е да свикваме да живеем в епидемична обстановка, да продължим да спазваме мерките за превенция, за да може животът да се върне към един по-нормален ритъм и икономиката  да работи.
Пловдив е център на най-бързо развиващата се индустриална зона в страната. Ситуацията тук, в един по-малък мащаб, повтаря глобалните проблеми, които последваха от коронакризата. Увеличи се несигурността на пазара на труда, появиха се трудности при задържане на персонала, свиха се производствата.

Според доклад, изработен по инициатива на Община Пловдив, през март 2020 г. промишленото производство се е свило с 21.1% спрямо същия месец на предходната година и пада до нивата от 2015 г. През май и юни обаче компаниите започнаха да наемат отново и сега мога да кажа, че ситуацията е стабилна. Според последните данни процентът на безработица започва да пада. Бизнесът е оптимистично настроен през в края на второто тримесечие, но и доста предпазлив. Надявам се да се запази тази положителна посока. Същевременно продължаваме да работим по нови инвестиции в града и в региона.

Най-силно засегнатите сектори в града са туризма и потребителските услуги, като и в цялата страна. Според експертния доклад на база на различни индикатори за туристическия сектор през март свиването на бизнес дейността е 60% спрямо март 2019 г. За разлика от средните за страната стойности, за Пловдив се наблюдава по принцип по-голям дял на реализираните почивки от български граждани в сравнение с този на чуждите граждани. Също така не се наблюдава ясно отчетлива сезонност на посещенията, както е в много други региони на страната. Надяваме се, че тези фактори ще ограничат негативните ефекти за Пловдив в сравнение с други градове в страната, след вдигане на ограниченията в страната и при допускане на чуждестранните туристи.

Друг сектор, които бе засегнат от ефектите на пандемията и свиване на доходите на домакинствата е търговията на дребно. Още през март 2020 г. оборотът в търговията на дребно се е свил с близо 12% на национално ниво спрямо предходната година. Единствено ръст на оборота има при аптеките и магазините за хранителни стоки.

Пловдив беше сред първите общини, която направи оценка на икономическата ситуация и предприе конкретни стъпки за подкрепа на малкия бизнес и фирмите, работещи в сферата на услугите, както и за творческите гилдии. От 13 май до 31 август 2020 г. ще бъдат освободени от "тротоарно право" обектите, които бяха затворени за извънредното положение. Търговци и наематели на общински имоти, които бяха принудени да затворят заради  въвеждане на извънредното положение, бяха освободени от наем. Предвидено бе намаление с 50% на наема на заведения, помещаващи се в общински имоти, които по време на извънредното положение са извършвали дейност в намален обем, като са приготвяли храна.

Община Пловдив прие и мерки в подкрепа на независимите пловдивски творци, засегнати от кризата. Създаден беше Кризисен фонд в размер на 100 000 лв. От него те могат да получат еднократна безвъзмездна помощ от 1000 лева за покриване на основни разходи в месеците на извънредното положение.

Всички граждани на Пловдив получиха месеца отсрочка за плащане на първата вноска за такса смет. С два месеца бе удължен и срокът за ползване на 5% отстъпка при плащане на цялата дължима сума за данък сгради и данък МПС.

Благодаря на общинските съветници, че подкрепиха мерките. Важно е в трудни ситуации да сме единни и солидарни.

Аз и моят екип не спираме да работим по най-важните теми и града. Пловдив  се развива интензивно, индустрията расте, населението също.  От там и произтичат и редица предизвикателства. Една от важните задачи през следващите няколко години е да реализираме затварянето на вътрешния ринг чрез изграждането на няколко пробива, кръстовища на две нива и да работим за изграждането на Околовръстното шосе на Пловдив, чиято реализация аз стартирах още като областен управител. Сега продължава работата по връзката от Асеновградско шосе към магистрала „Тракия“. Важно е да подобрим свързаността между районите.

В града предстои да стартира и един от най-големите проекти, който ще облекчи трафика - пробива под Централна гара, който се реализира от НКЖИ. Той ще направи връзката между район „Централен“ и „Южен“ директна. Същото така на финала сме за избор на изпълнител за изграждането на подлеза „Модър – Царевец“, който пък ще свърже район „Западен“ с „Южен“. Новият мост над р. Марица, който планираме да изградим, също ще подобри комуникацията между районите.

В момента активно работим по Водния цикъл на града, който е най-големият ни проект в момента и е на обща стойност 120 млн. лв. Предстои да започне доизграждането на двата стадиона – „Христо Ботев“ и „Лаута“, за които правителството отпусна 37 млн. лв. целево. 

Предстои да дадем старт и на един много важен проект за туризма, който спечелихме след 10-годишна сага и ще бъде финансиран по ОП „Региони в растеж“. Той е на стойност 8 млн. лв. и вĸлючвa социализация на aнтичeн ĸoмплeĸc „Изтoчнa пopтa нa „Филипoпoл“, apxeoлoгичecĸи ĸoмплeĸc „Heбeт тeпe“ и peĸoнcтpyĸция нa eлeмeнтитe нa тexничecĸaтa инфpacтpyĸтypa и блaгoycтpoявaнe нa пoдxoди ĸъм apxeoлoгичecĸи ĸoмплeĸc „Heбeт тeпe“.

По ОП „Региони в растеж“ успяхме да спасим 38 млн. лв. По тях ще санираме жилища, ще и ремонтираме улици, ще облагородим кварталите. По тази програма започнахме строителството на три детски градини, предстои да започне строителството на нова сграда на Математическата гимназия и ново крило на Хуманитарната гимназия.
Само тези година ще стартират проекти на обща стойност близо 440 милиона лева, което ще е голяма подкрепа за местната икономика след кризата с коронавируса.

Инфраструктураната ни програма за мандата е на стойност над 500 млн. лв. Кои от тези проекти ще се реализират зависи от финансирането. Търсим различни инструменти и се надяваме да получим подкрепата на Общинския съвет и пловдивчани.  Ако обаче няма обща политическа воля, трудно може да се реализира такава мащабна програма. В нея са включени и местата за отдих и спорт. За нас е много важно през този мандат да се увеличи дела на зелените площи чрез изграждане на нови паркове, на зелени ръкави на входно-изходните артерии и  благоустрояване на междублоковите пространства.

През този мандат трябва да надградим постигнатото в областта на образованието и да насочим вниманието си към подобряване на качеството на общинското здравеопазване. Тук имаме много работа, но това не ни плаши."