Банковите сметки на МБАЛ "Свети Мина" са запорирани от частния съдебен изпълнител Константин Павлов. Причината заради просроени задължения от 270 000 лева от заем, изтеглен  от  ОББ през  2012 година за закупуване на апаратура 

Кметът Здравко Димитров е внесъл по спешност  в Общинския съвет предложение за спасяване на   „Св. Мина” с  безлихвен заем от градския бюджет в размер на 270 000 лева. Толкова са и просрочените задължения на болницата към банката заедно с лихвите и таксите.  

Заемът  от 850 000 лева е  договорен с ОББ на 22 февруари 2012 г. с цел  закупуване на  два апарата за рентгеноскопия и рентгенография. Според договора кредитът е обезпечен с имущество – компютърен томограф и скопично – графичен рентгенов апарат, а също така и с парични вземания. Парите трябваше да бъдат изплатени за седем години с 12 месеца гратис,  но „Св. Мина”  изпада във финансов колапс, от който не може да излезе и днес.  През 2018 г. ОББ се съгласява да подпише анекс, като дава срок  заемът да бъде погасен до 20  февруари тази година. 

До 20 февруари дългът не е  погасен  и на 28 февруари банката изпраща покана на дружеството  за доброволно изпълнение на договора. От Община Пловдив се обръщат с молба за отсрочка с мотив за  извънредното  положение, но писмото остава без уважение . На 16 юли  управителят на болницата проф. Петър Петров  уведомява  общината, че банката е наложила запор върху сметките, по които болницата получава пари от Здравна каса за обслужване на болниците и с които плаща заплати  на персонала и лекарства на болните. 

Заради  продължителната финансова криза болницата, където се лекуват заболели от COVID-19   изпитва  сериозен недостиг на лекари и медицински сестри.