Община Асеновград осигурява видеонаблюдение за 30 населени места. Целта на идеята е превенция за опазване на околната среда, осигуряване на безопасен трафик по общинската пътна мрежа и намаляване битовата престъпност по селата. На кметовете по населените места в общината ще бъдат предоставени общо 30 мобилни видеокамери, всяка от които е на стойност 360 лева с ДДС. Общата сума, която местното управление ще отдели за целта от общинския бюджет, е в размер на 10 800 лева.

Превенцията по възникването на евентуални събития и ситуации е сред приоритетите на градската управа. Поради това, видеокамерите ще могат да се позиционират и разместват на различни места и по различно време. Чрез монтирането на видеонаблюдение в населените места община Асеновград ще има възможността да съдейства на компетентните органи, като предоставя видео записите, с цел разкриване на престъпления и санкциониране на извършителите.