Хиляди хора останаха без вода днес в Пловдив и областта заради аварии по мрежата. Това съобщиха от ВиК. Дружеството пусна подробна информация кои населени места са на сух режим и кога се очоква да се отстранят повредите.

Населено място     Място на аварията     Вид на аварията     Без вода     Време за отстраняване
гр. Асеновград     ул. "Елин Пелин"     авария на водопровод     района на аварията     до отстраняване на аварията
гр. Пловдив     бул."В. Априлов"№82     авария на водопровод     района на аварията     от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив     ул."П.Д.Петков"№25     авария на водопровод     района на аварията     до отстраняване на аварията
гр. Пловдив     ЖК "Тракия", блок №100     авария на водопровод     района на аварията     до отстраняване на аварията
гр. Пловдив     ул. "Заводска"№10     авария на водопровод     района на аварията     от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение     с. Дълго поле     авария на водопровод     нарушено водоподаване в селото     до отстраняване на аварията
район Съединение     с.Черноземен     авария на водопровод     нарушено водоподаване в селото     до отстраняване на аварията