Разбита настилка, счупени огради, стърчащи  ръждиви телове и железа, поломени футболни врати и  баскетболни кошове. По този начин граждани описват състоянието на спортните площадки в междублоковите пространства в Пловдив. Сигналите са изпратени в приемната на общинския съветник от БСП инж. Йордан Василев.
„Като родител и гражданин се разтревожих и реших лично да се уверя дали представената картина е реалистична. За мое съжаление, тревогите на нашите съграждани, че спортните площадки и съоръженията в тях са в окаяно състояние, се потвърдиха“, коментира след обиколка по кварталите Василев.
Това е системен проблем, неглижиран дълги години, а Община Пловдив следва да осигури ресурса да следи и него. Рисковете за здравето и живота на гражданите от тези площадки в никакъв случай не са малки, категоричен е Василев.
Затова е внесъл питане до кмета Здравко Димитров, в което заявява, че е необходимо децата ни да имат достъп до качествени и безплатни места за спорт. В актуалния въпрос се казва още:

1.    Какъв е броят на спортните площадки по райони на територията на град Пловдив и колко от тях в момента са отдадени за честно стопанисване?

2.    Има ли общинска структура, която да извършва постоянен контрол за състоянието на тези спортни площадки, както и да извършва своевременно ремонти при необходимост?

3.    Правена ли е инспекция за безопасност на тези съоръжения и ако да, моля да ми предоставите доклада от инспекцията.

Съветникът от левицата припомня, че опитът подобни съоръжения да се отдадат за частно стопанисване още през миналия мандат, явно не води до търсения ефект и е само въпрос на време да се случи трагичен инцидент с дете, подобен на нещастния случай във великотърновското село Миндя неотдавна.