Академията за музикално, танцово и изобразитулно изкуство "Проф. Асен Диамандиев+- Пловдив минава днес на дистанционно обучение. То ще продължи до 25 октомври, съобщиха от ръководството на висшето училище. Причината е да се предотврати заразата от короновирус. Всички учебни занятия в АМТИИ ще се провеждат неприсъствено (online), през този период.

Ограничава се достъпът до сградите на студенти, докторанти, преподаватели, служители е външни лица за посочения период. При невъзможност да изпълнят задълженията си дистанционно в Централна сграда на Академията по изключение се допуска административен и помощен персонал.

Заповедта е на ректора проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак.