Председателят на Апелативен съд – Пловдив Магдалина Иванова връчи тържествено отличие „служебна благодарност“ и грамота  на съдия Станислав Георгиев от Апелативен съд – Пловдив, в присъствието на административното ръководство на съда.
Магистратът е с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ и е  удостоен с наградата от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения и за отлично представяне в работни групи, сформирани с решение на Комисия “Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“.