Аварии по мрежата оставиха днес много хора без вода тази сутрин в Пловдив и областта. Това съобщиха от ВиК. Дружеството пусна подробна информация кои населени места са на сух режим и кога се очаква да се отстранят повредите.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване

гр. Асеновград ул."Отец Паисий" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

гр. Пловдив ул."Петко Войвода" и ул."Петрова нива" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.

район Kричим с.Брестовица авария на помпена станция нарушено водоподаване в селото от 07:00 ч. до 13:00 ч.

район Кричим с.Устина авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

район Родопи с.Първенец ул.Трапезица авария на водопровод от външна фирма месност Терасите от 09:00 ч. до 17:00 ч.