Аварии по мрежата оставиха тази сутрин много хора без вода в Пловдив и областта. Това съобщиха от ВиК. Дружеството пусна подробна информация кои населени места са на сух режим и кога се очаква да се отстранят повредите.

Населено място     Място на аварията     Вид на аварията     Без вода     Време за отстраняване
гр. Пловдив     ул."София"№50     авария на водопровод     района на аварията     до отстраняване на аварията
гр. Пловдив     ул."Бряст"     авария на водопровод     района на аварията     до отстраняване на аварията
гр. Пловдив     ул."Белица"№16     авария на водопровод     района на аварията     до отстраняване на аварията
гр. Пловдив     ул."Солунска"№20     авария на водопровод     района на аварията     до отстраняване на аварията
гр. Пловдив     ул."Модър"№12     авария на водопровод     района на аварията и кв."Коматево"     от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив     бул."Дунав"№202     авария на водопровод     района на аварията     от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Първомай     ул."Черноризец Храбър"     авария на водопровод     района на аварията     от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски     с.Тюркмен     авария на водопровод     нарушено водоподаване в селото     до отстраняване на аварията
район Съединение     с.Дълго поле     авария на водопровод     нарушено водоподаване в селото     до отстраняване на аварията.