В болница  „Свети  Мина“ ще бъде изграден  детски кът за малчуганите на медиците от здравното заведение. Предложението ще  бъде разгледано на предстоящо заседание на  Общинския съвет на Пловдив . То на  от зам.-кмета Тодор Чонов след доклад на управителя д-р Петър Петров, описващ намерението.
Проектът с максимална безвъзмездна финансова помощ от 150 000 лева е по ОП „Развитие на човешките ресурси“. По него се  покриват до 80% от разходите за бъдещия детски кът. Останалите 20 на сто от сумата болинцата трябва да осигури от собствения си бюджет.

Целта му е да запази икономическата активност и да осигури по-добро съвместяване на професионалния и личния живот на служителите, осигурявайки кътове за деца на самото работно място.

В МБАЛ "Св. Мина" в момента  работят служители с около 30 деца до 12 години, в сградата има подходящо помещение според нейното ръководство.