На 10 декември 2020 г. четвъртък, от 11:00 часа, Областен информационен център – Пловдив ще проведе онлайн информационно събитие на тема: „Прилагането на новия регионален подход в България през програмен период 2021 – 2027 г. и изпълнението на Интегрирани териториални инвестиции“. То е част от общата кампания на Мрежата от ОИЦ за 2020 година, която се реализира в периода 16 ноември – 15 декември 2020 г.

Онлайн събитието е предназначено за всички заинтересовани страни в процеса на прилагане на новия регионален подход – местните и регионални власти, академичната общност, неправителствените организации, представителите на бизнеса, медиите, широката общественост и др.

Онлайн събитието ще се проведе във Фейсбук страницата на Областен информационен център – Пловдив.