Димитрина Шекерева и Борис Михов встъпиха днес  в длъжност като заместник административни ръководители на Районна прокуратура – Пловдив.  Те бяха избрани с решение на Прокурорската колегия на ВСС на 16 декември 2020 г.  Районният прокурор Чавдар Грошев пожела на новите заместници успешна и ползотворна работа.

До момента Димитрина Шекерева беше районен прокурор на Районна прокуратура – Карлово, а Борис Михов – заместник-административен ръководител на Районна прокуратура – Асеновград.  От 1 януари 2021 г. районните прокуратури в Карлово и Асеновград  станаха част от Районна прокуратура – Пловдив като Териториални отделения.  Магистратите и съдебните служители остават да работят на същите места, където и досега в двата града. Гражданите вече могат да подават своите жалби, заявления и други документи в Териториалните отделения в Карлово и Асеновград, а така също и в гр. Пловдив.