Чета, че Ал. Кос. разсъждавал по темата „партийни хранилки“. Без съмнение той ги разбира тези работи в дълбочина, експертно и бИджетно.  Това коментира Нина Чавдарова, заместник-председателя на градската организация на БСП в Пловдив.

Понеже се преминават всички граници на благоприличието и се разчита на „късата памет“ (кавичките са, защото цитатът е от писмо на Ал. Константинов- ), да разгледаме неговия казус:
1. Няколко последователни мандата общински съветник от БСП;
2. Няколко мандата член на Надзорен съвет на Пловдивската общинска агенция за приватизация – това е органът, който ликвидира общинската собственост в Пловдив;  
3. Около петилетка член на Съвета за управление на Общински фонд за управление на малки и средни предприятия;
4. Член на Съвета на директори на Международен панаир – Пловдив и колега на К. Нинова в този период;
5. Заместник-кмет по икономика, транспорт, здравеопазване и стопански дейности, който отказа да напусне позицията след взето политическо решение на партията, която го изпрати там.
Това са само няколко щриха от жанра „късата памет“.