„Изкуствено създаденият път, който се намира под подпорната стена при укрепеното вече свлачище на пътя за Асеновата крепост е временен и би следвало да се свлече по естествен начин. Той е изграден с цел техниката да направи хоризонталните сондажи и да бъдат заложени анкерните устройства. Нормално е с течение на времето временният път да се обруши и тази земна маса съответно да се свлече по естествения си откоз, който е имала  и към момента.“ Това обясни пред медии заместник-кметът по строителството инженер Стоян Димитров. Той уточни, че подпорната стена от долна си страна е укрепена с пилотна конструкция и е анкерирана в здравата скала. Укрепителните дейности са извършени на база предварителни предпроектни проучвания.

Димитров посочи, че е извършен оглед на място, който е констатирал, че след приключването на обекта са се образували две пукнатини с дължина около 1,5 метра в контактната зона. „Това обикновено се получава там, където се променя коравината на пътната конструкция, т.е. в зоната където е свлачището е направена стабилна конструкция и веднага след него е нормално да се появи тази пукнатина. В момента в който има възможност и времето позволи, ще се предприемат мерки“, поясни заместник-кметът.
В новата инвестиционна програма на община Асеновград се предвиждат средства за трайно решение на проблема. Идеята е да се разработи проект, в който всички подпочвени води, които преминават под пътното платно в района, да бъдат уловени и отведени там, където е необходимо. Целта е да се пренасочат към вече съществуващите дерета така, че да не преовлажняват определени участъци и да не се създават предпоставки за образуване на свлачища.
В заключение инженер Стоян Димитров съобщи, че към момента на територията на община Асеновград нямапроблеми вследствие на обилните и продължителни дъждове. „Имаше три конфликтни точки, за които бяха прдприети незабавни мерки. Нямаме данни за нанесени поражения на жилища и земи. Образуваха се дребни свлачищни процеси и паднали камъни, които бяха отстранени и пътното платно бе освободено.Разчистено бе пространството при един от мостовете в село Нареченски бани. На мястото се бяха натрупали клони и растителност. Ситуацията беше овладяна своевременно, благодарение на което не се стигна до неприятни инциденти“, посочи Димитров.