Публична покана за участие в заседание на ГС на БСП - Пловдив  е отправена към Десислава Йорданова. Ето пълният му текст 

Госпожо Йорданова, 
На онлайн заседание на Градски съвет на БСП – Пловдив, насрочено за 15 февруари, понеделник, 2021 г. от 18:30 часа в точка 4 ще бъде разгледан Вашият партиен статус във връзка с публикация, базирана на прокурорско постановление, която доказва, че нямате диплома за бакалавър, както и невалидната ви магистърска степен. В същата публикация се посочва, че сте направили опит да подкупите разследващия екип, което за една обективна прокуратура е светкавичен повод да се самосезира отново по казус с Ваше участие. (Прокуратурата: Фалшивата "магистърка" няма висше - glas.bg)
Информираме Ви, че депозираната от Вас оставка от Градския съвет на БСП – Пловдив също е невалидна, защото Вашето участие в органа е по право в качеството Ви на районен председател. Напускането на Градския съвет на БСП – Пловдив респективно означава оставка като районен председател. Към момента Вие сте действащ председател на РС на БСП – Западен. В тази връзка и на основание чл. 21 (1) Вие сте задължена да участвате в заседанията на Градския съвет на БСП – Пловдив. 
Ще получите линк за заседанието на 15 февруари с дневен ред: 
1. Приемане на План за дейността на ГС на БСП – Пловдив за първото полугодие; 
2. Приемане на Политически календар за 2021 година; 
3. Информация за количествен и качествен състав на ГПО; 
4. Разглеждане на партийния статус на др. Десислава Йорданова; 
5. Разни.