Във връзка с провеждането на изборите за народни представители за 45-о Народно събрание, насрочени за 4 април2021 г.  със заповед на кмета на община Пловдив са образувани 459 избирателните секции. Адресите и обхватът на секциите са публикувани на сайта Plovdiv.bg, в раздел ИЗБОРИ НС 2021, където ще може да бъде открита цялата информация, свързана  с подготовката и произвеждането на изборите на територията на община Пловдив.

В шестте района на града броят на секциите е разпределен както следва:

·         Район „Централен“ – 100 избирателни секции

·         Район „Източен” – 70 избирателни секции

·         Район „Западен” – 47 избирателни секции

·         Район „Северен” – 73 избирателни секции

·         Район „Южен” – 95 избирателни секции

·         Район „Тракия” – 74 избирателни секции

Съгласно Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици и в съответствие с Решение № 1974-НС от 02.02.2021 г. на ЦИК номерацията на избирателните секции на територията на община Пловдив е както следва:

Номер на област

Номер на община

Номер на административен район

Номер на секцията в административния район

16 – Пловдив град

22 - Пловдив

01 – Централен

02 – Източен

03 – Западен

04 – Северен

05 – Южен

06 – Тракия

ХХХ – пореден номер на избирателната секция в административния район