Окръжен съд – Пловдив осъди на 2 години лишаване от свобода с 4 години изпитателен срок Р. И. и потвърди мярката й за неотклонение “парична гаранция“ в размер на 3 000 лева.
Р. И. призна фактите в обвинителния акт и делото протече по реда на съкратеното съдебно следствие. За това наказанието й беше определено на 3 години лишаване от свобода, но след редукцията с 1/3, подсъдимата получи присъда от 2 години лишаване от свобода с 4 години изпитателен срок.
Подсъдимата Р. И. /началник отдел „Обработка на плащанията и задълженията“ в дирекция „Обслужване“ при ТД на НАП - гр. Пловдив, временно отстранена от длъжност/ беше призната за виновна по повдигнато й обвинение в това, че на 18 февруари 2020 г. в гр. Пловдив е поискала дар –  пари в размер на 4000 лева от Д. Н., собственик и управител на ЕООД – гр. Пловдив, и на 24 февруари 2020 г. е приела дар – пари в размер на 2000 лева от същото лице, които не й се следват. Тя трябвало да упражни влияние при вземане на решение от длъжностни лица при ТД на НАП във връзка със службата им, по отношение на извършваната от тях проверка за анализ на данни в електронен формат на дружеството, със собственик и управител Д. Н., а именно - проверката да  приключи без констатации за нарушения, или да бъде намален размерът на дължимите суми – неплатен и недължимо приспаднат данък, ако са констатирани нарушения.
Присъдата не е окончателна, подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив в 15-дневен срок.