Полицията санкционира фирми, отговарящи за зимната поддръжка на пътя в Пловдив и областта  

С четири акта са наказани две от фирмите за почистване

След обилния снеговалеж на 13-ти срещу 14-ти  февруари,  служители на пловдивската полиция предприеха проверка за състоянието на пътната мрежа на територията на ОДМВР Пловдив.

Констатирано е, че път II- 64 в участъка от с. Труд до с. Михилци не се поддържа в изправно състояние, като фирмата, която има задължение за зимна поддръжка на пътя и снегопочистването му, не е изпълнила задължението си да направи това, за което и е съставен акт на основание чл. 167 ал. 1 от ЗДвП. При проверка е установено, че и  републикански път III- 805 в участъка от с. Войсил до гр. Съединение не се поддържа в изправно състояние, като  фирмата, имаща задължение за зимна поддръжка на пътя и снегопочистването му, не е изпълнила задължението си да го почисти, като за установеното административно нарушение също е наложена санкция на основание чл.167, ал.1 от ЗДвП.

Акт по същия член от закона е съставен и на фирмата, която е трябвало да изпълни ангажимент по снегопочистването  на републикански път III-  642 в участъка от гр. Хисаря до с. Калояново. Фирмата, която е ангажирана със снегопочистването на пътищата в областния град също не е изпълнила своя ангажимент, за което е взето административно отношение.

 На длъжностните лица, които не са взели своевременно мерки за отстраняване или сигнализиране по установения начин на препятствие на пътя или неизправност на пътните принадлежности, които с действията си  могат да застрашат безопасността на движението, са наложени глоби.  Предвидената от законодателя санкция е в размер от 2000 лв. до 7000 лв.